2. modul edukacije iz Psihoterapije pokretom i plesom, studeni 2016.

stude2. MODULE EDUKACIJE IZ PSIHOTERAPIJE POKRETOM I PLESOM, 2016.   Održat će se nakon uvodne-iskustvene radionice, odnosno nakon 1. modula u listopadu ukoliko bude dovoljno prijavljenih kandidata za edukaciju Edukacija počinje 2. modulom u studenom Datumi ostalih modula 1. godine edukacije (kad dolaze edukatori iz UK-a) definirariti će se na 2. modulu u studenom 2016.…