PSIHOTERAPIJA POKRETOM I PLESOM, ISKUSTVENA RADIONICA I 1. MODUL EDUKACIJE, 22. i 23. LISTOPADA 2016.