Primjena psihoterapije pokretom i plesom u radu s odraslima i djecom s posebnim potrebama