Edukacija iz psihoterapije pokretom i plesom – u tijeku su prijave i intervjui