3. modul edukacije iz psihoterapije pokretom i plesom: Klinička psihologija i dječja psihopatologija